Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Hurtownia wkładów
kominowych
Kominiarz

Frezowanie kominów

Galeria zdjęć

Kontakt

Kominiarz

O nas

Od kilku lat działamy na terenie całego wojwództwa lubelskiego i mazowieckiego, a w szczególności są to tereny takie jak: Ryki, Dęblin, Puławy, Łuków, Garwolin, Kozienice, Lublin, Warszawa i inne okolice tych województw.

Firma znajduje się dokładnie pod adresem Rososz 107, 08-500 Ryki. Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą oraz informacjami, po co nam jest w ogóle kominiarz ?

I co tak naprawdę robią kominiarze, i czym się trudnią, a czym nie.

Po co nam kominiarz ?


Każdy z nas zadaje sobie to pytanie. Coraz częściej w mediach słyszymy o śmiertelnych zatruciach tlenkiem węgla, wydostającego się z nieszczelnych urządzeń grzewczych i kominowych. Zadbajmy o zdrowie własne i swoich najbliższych.

Kominiarz to specjalista od kominów - jak sama nazwa wskazuje. Obowiązek utrzymania w czystości oraz stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) spada na barki zarządcy/właściciela budynku.

Kominiarz to osoba, której należy zlecić czyszczenie przewodów kominowych, a co za tym idzie - również ocenę ich stanu technicznego, przy czym musi on posiadać kwalifikacje zawodowe przynajmniej czeladnicze !!!

Częstotliwość czyszczeń:

- Przewody dymowe (od piecy opalanych paliwem stałym - węglem, drewnem itp.) - co najmniej cztery razy w roku
- Przewody spalinowe (od piecy opalanych paliwem płynnym i gazowym) - co najmniej dwa razy w roku
- Przewody wentylacyjne co najmniej raz w roku

Całość unormowana jest przepisami opisanymi w dziale "Przepisy prawa"

SZANOWNI PAŃSTWO OSTRZEGAMY !!!


1. Co to jest tlenek węgla ?

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.
Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego lub oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca byudynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

2. Jak ratować zaczadzonego ?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
- Natychmiast otwórz drzwi, by z pomieszczenia usuną truciznę
- Jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze
- Rozluźnij mu ubranie - rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe - tel. 999, straż pożarną - tel. 998 lub 112.

3. Jakie są objawy zatrucia tlenkiem wegla?

- ból głowy
- ogólne zmęczenie
- duszności
- trudności z oddychaniem oddech przyspieszony nieregularny
- senność
- nudności

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjedzie mu z pomocą - umiera.

4. Co zrobić aby być bezpiecznym ?

- zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń
- stosuj mikrowentylację okien i drzwi
- nigdy ni zasłaniaj ratek wentylacyjnych
- za pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej
- nie spalaj niczego w zamkniętych pomiesczeniach, jeżeli nie są wentylowane
- zainstaluj czujki tlenku węgla w tej częsci domu, w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które nie jedno zycie już uratowały. Tylko czujka pozwoli ci stwierdzić obecność tlenu węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlene węgla i inne groźne substancje.

Numery telefonów alarmowych:

- 999 - pogotowie ratunkowe
- 998 lub 112 - straż pożarna

STRZEŻ SWÓJ DOM PRZED POŻAREM !!!

We własnym zakresie trzeba przestrzegać zakazu:

- przechowywania na poddaszu budynku, przez który przechodzi przewód kominowy - trocin, drewna, paliw płynnych i innych materiałów palnych oraz pasz, np. słomy, siana, itp.
- używania pieców z uszkodzonymi drzwiczkami, paleniskami i rurami blaszanymi oraz podłączania palenisk do przewodów wentylacyjnych
- urządzania wędzarni lub suszarni (z suszarni na bieliznę) na poddaszach o ścianach lub pokryciu z materiałów palnych, jak również w pomieszczeniach budynków gospodarczych wykonanych z materiałów palnych
- samodzielnego dokonywania przeróbek i remontów urządzeń gazowych oraz budowy ddatkowych punktów odbioru energii, nie mając do tego odpowiednich uprawnień
- podłączania pieca ogrzewczego gazowego bez atestu (zabronione!)

Dla własnego bezpieczeństwa:

- ułatwiaj kominiarzom wykonanie ich obowiązków przez umożliwienia dostępu do kominów, kanałów kominowych, i otworów do czyszczenia i wybierania sadzy
- utrzymuj w należytym stanie włazy na dachy i kominy oraz drabiny i ławy kominiarskie
- usuwaj stwierdzone przez kominiarza usterki lub zaniedbania, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru
- dokonuj obowiązkowej kontroli przewodów kominowych
- w żadnym przypadku nie wolno zakrywać kratek wentylacyjnych w pomiesczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe
- zapewniaj dopływ powietrza zewnętrznego niezbędnego do prwidłowego spalania gazu tzn. nie doszczelniaj okien i innych zamnięć otwórów zewnetrznych
- w przypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych o dużej szczelności uniemożliwiających dopływ powietrza zewnętrznego nalezy przewidzieć odpowiednie urządzenia zapewniające wystarczający jego napływ
- piecyk gazowy i terma gazowa powinny być szczelnie przyłączone do przewodów spalinowych, a przewody spalinowe muszą być szczelne i drożne
- należy uchylać okna podczas użytkowania urządzeń gazowych, szczególnie gdy okna sa uszczelnione lub wymienione na szczelne, a nie zastosowano innego rozwiązania doprowadzenia powietrza

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr. 243, pozycja 1623. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr. 109, pozycja 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów


Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r weszły w życie nowe przepisy RODO, dotyczące informowania użytkowników o przetwarzaniu danych osobowych przez strony internetowe.

Informujemy także, że ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są w Państwa przeglądarce internetowej. Więcej informacji zawiera się w zakładce Polityka prywatności

Akceptuję